Najbliższe szkolenia

  • Brak szkoleń

Kontakt z Nami

Exchange Group


ul. Okólna 103
42-200
Fax. (+48) 606 641 664
Fax. (42) 659 52 00
Więcej»

Prawne i praktyczne zasady prowadzenia działalności kantorowej - konsultacje indywidualne

PRAWNE I PRAKTYCZNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KANTOROWEJ - konsultacje indywidualne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prawne i praktyczne przygotowanie do założenia i prowadzenia kantoru wymiany walut.

Zagadnienia

 • 1. Procedura uzyskania wpisu do rejestru działalności kantorowej.
 • 2. Prawo dewizowe - praktyczna realizacja.
 • 3. Wyposażenie kantoru.
 • 4. Organizacja stanowiska pracy. Odpowiedzialność materialna kasjera.
 • 5. Zasady prowadzenia ewidencji. Dowody kupna i sprzedaży.
 • 6. Zasady postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów. Wymiana uszkodzonych znaków pieniężnych.
 • 7. Prowadzenie i aktualizacja album znaków pieniężnych. Komunikaty NBP.
 • 8. Obowiązek sprawozdzawczości wobec NBP - raportowanie kwartalne.
 • 9. Kontrola NBP - zakres kontroli i uprawnienia kontrolerów.
 • 10. Praktyczna realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • a) wprowadzenie wewnętrznej procedury
  • b) prowadzenie rejestru transakcji
  • c) bieżąca analiza transakcji

Czas trwania szkolenia

Do ustalenia

CENA

Ustalana indywidualnie

Treści szkoleniowe dostosowujemy każdorazowo do indywidualnych preferencji uczestnika szkolenia