Najbliższe szkolenia

  • Brak szkoleń

Kontakt z Nami

Exchange Group


ul. Okólna 103
42-200
Fax. (+48) 606 641 664
Fax. (42) 659 52 00
Więcej»

Obsługa klienta w kantorze w języku angielskim

Cel kursu
Szkolenie prowadzone jest w języku wykładowym polskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z klientem kantoru.

  Zagadnienia

 • Zwroty grzecznościowe niezbędne w pracy z klientem. Przykłady i ćwiczenia
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta zagranicznego i reagowania na nie
 • Prezentowanie oferty przy wykorzystaniu języka angielskiego
 • Językowe środki łagodzenia konfliktów z klientem
 • Negocjacje i obrona ceny
 • Słownictwo, zwroty i gotowe rozwiązania językowe niezbędne w pracy kasjera walutowego
 • Warsztaty fonetyczne – poprawna wymowa. Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania kursu


Czas trwania szkolenia i jego tryb ustalane są indywidualnie w zależności od wstępnego poziomu uczestników szkolenia.
Kurs standardowy – 4 dni (24 godziny dydaktyczne)

Cena


Uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników.

Cena obejmuje analizę kompetencji językowych uczestników, progress tests (ocena postępów), materiały szkoleniowe oraz certyfikaty wystawione zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia)

Kontakt

Magdalena Rojewska
tel: (+48) 606 641 664
tel/fax: (42) 659 52 00
e-mail: szkolenia@exg.pl