Najbliższe szkolenia

  • Brak szkoleń

Kontakt z Nami

Exchange Group


ul. Okólna 103
42-200
Fax. (+48) 606 641 664
Fax. (42) 659 52 00
Więcej»

Profesjonalna obsługa klienta w kantorze

Cel kursu

Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli kantorów wymiany walut. Celem jest zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych kasjerów walutowych. Warsztaty rozwijają umiejętność budowania wizerunku własnego oraz firmy poprzez określone postawy i zachowania, pomagają w wypracowaniu umiejętności identyfikacji potrzeb klienta i uświadamiania ich. Rozwijają umiejętności negocjacyjne oraz ćwiczą zachowania asertywne w sytuacjach trudnych.

  Zagadnienia

  Dzien I

 • Wizerunek firmy. Profesjonalny kasjer walutowy. Rola pierwszego wrażenia
  • Elementy wizerunku – tożsamość firmy
  • Pierwsze wrażenie i zakłócenia w komunikacji
  • Werbalne i niewerbalne elementy wspomagające przekaz
 • Trudny klient – typologia i postępowanie
 • Trudne sytuacje
  • Reklamacje i zastrzeżenia klientów
  • Sposoby postępowania w trudnych sytuacjach
 • Wizerunek firmy. Profesjonalny kasjer walutowy. Rola pierwszego wrażenia


 • Dzien II

 • Pozyskiwanie i utrzymanie klienta.
  • Preferencje cenowe i jakościowe klientów
  • Obsługa posprzedażna
 • Elementy telefonicznej obsługi klienta
 • Negocjacje i obrona ceny. Manipulacja ze strony klientów
  • Sytuacje negocjacyjne
  • Obrona przed manipulacją ze strony klienta
 • Zamknięcie sprzedaży. Przyśpieszanie decyzji o zakupie
 • Radzenie sobie ze stresem

Zakres treści szkoleniowych dopasowany jest wyłącznie do specyfiki pracy kasjerów walutowych w kantorach i został opracowany na podstawie wieloletniej praktyki wykładowcy. Szczegółowy plan szkolenia przekazywany jest uczestnikom warsztatów i stanowi część materiałów szkoleniowych. Ze względu na różnorodność branży część zagadnień będzie dostosowana do Państwa potrzeb.

Czas trwania kursu

2 dzień ( 16 godzin dydaktycznych)

Miejsce szkolenia

Do ustalenia.

Cena

Do negocjacji. Uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników.


Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216)

Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia) oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).

Kontakt

Magdalena Rojewska
tel: (+48) 606 641 664
tel/fax: (42) 659 52 00
e-mail: szkolenia@exg.pl