Najbliższe szkolenia

  • Brak szkoleń

Kontakt z Nami

Exchange Group


ul. Okólna 103
42-200
Fax. (+48) 606 641 664
Fax. (42) 659 52 00
Więcej»

Kurs kasjera złotowo-walutowego

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami rozpoznawania autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych oraz przygotowanie do pracy na stanowisku kasjera złotowo-walutowego w kantorze wymiany walut, banku bądź innej instytucji, w której niezbędne są umiejętności i kwalifikacje kasjerskie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących podjąć pracę lub już zatrudnionych na wymienionym stanowisku, mających na celu podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji.

Zagadnienia

 • Znaki pieniężne oraz metody ich identyfikacji
  • Cechy wspólne
  • Techniki druku
  • Zabezpieczenia
 • Pieniądze polskie
 • Waluty zagraniczne
 • Rodzaje fałszerstw oraz metody ich rozpoznawania
  • Omówienie szczegółowe (PLN, USD, EUR, CHF, GBP)
  • Procedury postępowania w wypadku podejrzenia o fałszerstwo
 • Zagadnienia Prawa dewizowego
  • Przepisy dotyczące działalności kantorowej
 • Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kurs zakończony jest praktycznym sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz uzyskaniem certyfikatu zgodnego z wymogami NBP, wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 3 lutego 2006 r.)

Czas trwania kursu

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena

500 PLN

Treści szkoleniowe dostosowujemy do indywidualnych preferencji uczestników szkolenia.

Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami NBP.

Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 uczestników. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).

Kontakt

Monika Złotnik
tel: (+48) 507 872 022
e-mail: monika.zlotnik@exg.pl